Choď na obsah Choď na menu
 


Povinné zverejňovanie - faktúry

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Zmluvy - v záložke zmluvy - podľa jednotlivých rokov

Objednávky - v záložke objednávky - podľa jednotlivých rokov

 

Faktúry obce Ľubiša:

http://www.rzof.sk/lubisa