Choď na obsah Choď na menu
 


Archívne oznamy 2020

29. 6. 2021

Harmonogram zvozu komunálneho dokladu       Harmonogram KO na rok 2021.pdf         zverejnené 15.12.2020

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 7_2020.pdf     zverejnené 08.12.2020

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladičkovce.pdf          zverejnené 08.12.2020

 

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že obec Ľubiša má novú mailovú schránku: obeclubisa@obeclubisa.sk.

Zároveň vám oznamujeme, že v blízkej dobe budeme mať aj novú webovú stránku obce.

 

Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021     Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.pdf      zverejnené 12.11.2020

 

Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"         Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf          zverejnené 29.10.2020

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 6_2020.pdf      zverejnené 05.10.2020

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa  Parcela č.444 -.pdf          zverejnené 11.09.2020

 

Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.     Oznámenie - web.pdf          zverejnené 03.09.2020

 

K nahliadnutiu "Zadanie Územného plánu obce Ľubiša"        Zadanie-UPN-Ľubiša-PDF-2020-08-05-2.pdf     zverejnené 25.08.2020  

Prieskumy a rozbory k ÚP       1 - Komplexné usporiadanie a problémový výkres M5000.pdf,     1a - Širšie vzťahy M25000.pdf,   2 - Krajinno-ekologický plán M5000.pdf,   3 - Technické vybavenie obce M5000.pdf,   Sprievodná správa PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf,   Tabuľky PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf

 

Verejná vyhláška - Pozvánka na prerokovanie návrhu "Zadania Územného plánu obce Ľubiša" - pre občanov obce    Pozvanka na prerokovanie Zadania_Lubisa Verejnost.pdf        zverejnené 25.08.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo       Pozvánka 5_2020.pdf         zverejnené 19.08.2020

 

Ľubiša - Plán KČ na 2. polrok 2020.pdf          zverejnené 03.08.2020

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - SATLAN - líniová stavba "Opto-telekomunikačné vedenie pre obec Ľubiša - I.etapa"        Ver. vyhláška - Úz. konanie - Satlan-1.pdf          zverejnené 27.07.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:     Pozvánka 4_2020.pdf         zverejnené 16.07.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:       Pozvánka 3_2020.pdf          zverejnené 26.06.2020

 

02_Informacia pre verejnost_SEA-1.pdf         Územný plán obce Ľubiša - informácia o strategickom dokumente - zverejnené 08.06.2020

 

Pozvánka 2_2020.pdf       zverejnené 27.04.2020

 

Zverejnenie verejnej vyhlášky - OZNAM o začatí obstarávania: "Územného plánu obce Ľubiša". Prosíme občanov, aby svoje námety, pripomienky a podnety zasielali písomne na adresu obecného úradu, alebo meilom (konkrétne je to uvedené vo verejnej vyhláške) do 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia                                                                                                            Verejná vyhláška.pdf            zverejnené 20.04.2020      Mapka ohlasenie1.pdf

 

Oznámenie o začatí konania - V.Ladičkovce - výrub stromov.pdf           zverejnené 20.02.2020

Oznámenie o zač. konania - súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladič.pdf

Pozvánka na OZ 01_2020.pdf

Harmonogram KO 2020.pdf

Plán kontrolnej činnosti na 1_2020.pdf

Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín.pdf