Choď na obsah Choď na menu
 


Úradné oznamy

Dôležité zmeny, ktoré sa chystajú v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska sa týkajú aj obyvateľov našej obce.

Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budovaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou.

Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:    
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf             zverejnené 18.06.2021Ďakujeme občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia...

certifikat_00323225.jpg

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pilotný program bude prebiehať v máji až auguste 2021, kedy externí opytovatelia z NÚCEM uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach v našej obci. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Rozhovory zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými informáciami sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Účasť obyvateľov našej obce je mimoriadne dôležitá pre vytvorenie komplexného obrazu o našej krajine v rámci OECD. Podrobnejšie informácie v priloženej prílohe:           NÚCEM - PIAAC.pdf                   zverejnené 26.05.2021

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021:    Ľubiša - Plán KČ na 2. polrok 2021..pdf          zverejnené 24.05.2021

 

Informačné materiály k OČKOVANIU, letáky na stiahnutie aj odkaz na kampaňové videá sú k dispozícii kliknutím na banner  - nižšie.

 

 

Oznamujeme občanom, že vývoz nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 25.05.2021. Auto spoločnosti FÚRA bude pristavené v čase od 11:15 do 12:15 hod. pri obecnom úrade. Občania môžu v uvedenom čase priniesť nebezpečný odpad priamo na miesto, kde ho pracovník spoločnosti FÚRA bezpečne prevezme.  

K nebezpečnému odpadu patrí: batérie a akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky iné ako jedlé. 

K nebezpečnému odpadu nepatrí:    eternit, polystyrén

                                                                                                                                                              zverejnené 19.05.2021

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 1_2021.pdf     zverejnené 13.04.2021

Informačná kancelária pre obete trestných činov so sídlom v Prešove - Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR by chcela upriamiť pozornosť občanov na informácie v nasledujúcich propagačných materiáloch, ktoré môžu byť prospešné pre všetkých obyvateľov našej obce.  

IK Prešov obete občania.pdf

letak-to-pomoc-1-pdf.pdf

letak-to-pomoc-2-pdf.pdf           zverejnené 19.03.2021

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 15.03..pdf          zverejnené 15.03.2021

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - KNC 252.pdf          zverejnené 12.03.2021

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ľubiša.pdf          zverejnené 03.02.2021

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - SatLan ISP.docx          zverejnené 01.02.2021

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo         Pozvánka 1_2021 MIMORIADNE.pdf     zverejnené 18.01.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že vzhľadom na blížiace sa mrazivé počasie je potrebné skontrolovať si vodomerné šachty a zabezpečiť ich proti mrazom – hlavne aby nebola v šachte voda, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, prípadne popraskaniu potrubia. Za spoluprácu vodárenská spoločnosť občanom ďakuje.

 

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc.                 kovac.jpeg

Aj keď sme nemohli byť osobne prítomní na poslednej rozlúčke, spomíname s úctou.

Česť jej pamiatke

 

 

                                                                                Ondrejský cintorín v Bratislave

 

veniec..jpg Posledná rozlúčka

s Prof. Ing. Emíliou Kováčovou, CSc., bývalou prvou dámou, manželkou prvého prezidenta SR Ing. Michala Kováča, CSc.,

bude vo štvrtok 07.01.2021 o 10:30 na Ondrejskom cintoríne v Bratislave za prísnych protiepidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Na manželku najvýznamnejšieho rodáka našej obce s úctou spomíname.

občania obce Ľubiša

 

mk-34.jpgVo štvrtok 31.12.2020 zomrela manželka prvého prezidenta SR Michala Kováča a bývalá prvá dáma Emília Kováčová.

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc. bola vysokoškolská pedagogička, profesorka v odbore zamestnanosti a sociálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venovala sa charite, ľuďom s postihnutiami, pomáhala Slovenskému Červenému krížu a mala vlastnú nadáciu – Nadáciu Emílie Kováčovej.

Spolu so svojim manželom, Michalom Kováčom viackrát navštívila našu obec Ľubiša.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo, spolu so všetkými občanmi a rodákmi obce Ľubiša vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalým synom a ich rodinám.

 

 

 
Rímskokatolícka farnosť oznamuje veriacim, že na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 31.12.2020 sa od zajtrajšieho dňa, t.j. piatku 1. januára 2021 zakazuje verejné slávenie bohoslužieb a spovedí z dôvodu pandémie Covid-19. 
Úmysly sv. omší budú odslúžené kňazmi súkromne vo farskom kostole podľa aktuálneho rozpisu, ktorý si všimnite na internetovej stránke farnosti. 
Aktuálne usmernenie platí do  odvolania.                                          zverejnené 31.12.2020
 
Rímskokatolícka farnosť oznamuje veriacim, že od zajtrajšieho dňa, t.j. soboty 19.12.2020, sa na základe najnovších usmernení menia aj pravidlá účasti na bohoslužbách v kostoloch. 
Obsadiť je možné kapacitu kostola maximálne do 25% miest na sedenie, pričom každá druhá lavica musí zostať voľná. Veriaci majú dodržať rozostup 1 m medzi sebou, vrátane rodinných príslušníkov. 
Aktuálne usmernenie platí až do 10. januára 2021.                                                 zverejnené 18.12.2020

 

Harmonogram zvozu komunálneho dokladu       Harmonogram KO na rok 2021.pdf         zverejnené 15.12.2020

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 7_2020.pdf     zverejnené 08.12.2020

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladičkovce.pdf          zverejnené 08.12.2020

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že obec Ľubiša má novú mailovú schránku: obeclubisa@obeclubisa.sk.

Zároveň vám oznamujeme, že v blízkej dobe budeme mať aj novú webovú stránku obce.

 

Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021     Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.pdf      zverejnené 12.11.2020

 

Zverejnenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Náhrada nadzemných vedení káblom pre časť: ŽST Humenné - ŽST Medzilaborce"         Rozhodnutie o umiestnení stavby.pdf          zverejnené 29.10.2020

 

podpisove_logo       Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj:      +TS_10_Presovsky_kraj-1.pdf             zverejnené 21.10.2020

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných v celej SR vzhľadom na nepriaznivý vývoj Afrického moru ošípaných       Africký mor ošípaných - info z 12.10.2020.pdf       zverejnené 13.10.2020

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 6_2020.pdf      zverejnené 05.10.2020

 

 podpisove_logo       Zverejnenie regionálnej tlačovej správy k SODB (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov) za Prešovský kraj:       Tlačová správa Prešovský kraj SODB.pdf         zverejnené 24.09.2020

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ľubiša, ako prípad hodný osobitného zreteľa  Parcela č.444 -.pdf          zverejnené 11.09.2020

 

Zverejnené oznamy vyhlásené v obecnom rozhlase dňa 03.09.2020 ohľadom zvýšeného odberu vody, ohľadom udržiavania si svojich pozemkov, ohľadom stavby premostenia kanálov a ohľadom držania psov.     Oznámenie - web.pdf          zverejnené 03.09.2020

 

K nahliadnutiu "Zadanie Územného plánu obce Ľubiša"        Zadanie-UPN-Ľubiša-PDF-2020-08-05-2.pdf     zverejnené 25.08.2020  

Prieskumy a rozbory k ÚP       1 - Komplexné usporiadanie a problémový výkres M5000.pdf,     1a - Širšie vzťahy M25000.pdf,   2 - Krajinno-ekologický plán M5000.pdf,   3 - Technické vybavenie obce M5000.pdf,   Sprievodná správa PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf,   Tabuľky PR-UPN-O Ľubiša 07-2020.pdf

 

Verejná vyhláška - Pozvánka na prerokovanie návrhu "Zadania Územného plánu obce Ľubiša" - pre občanov obce    Pozvanka na prerokovanie Zadania_Lubisa Verejnost.pdf        zverejnené 25.08.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo       Pozvánka 5_2020.pdf         zverejnené 19.08.2020

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nového chovu do odvolania        List obciam - nepriaznivá nákazová situácia AMO.pdf         zverejnené 18.08.2020

 

podpisove_logo     Regionálna tlačová správa k SODB - ščítaniu obyvateľov, domov a bytov za Prešovský kraj    TS_Prešovský kraj.pdf       zverejnené 11.08.2020

 

ŽSR informuje o výluke 11.08.2020      výluka Koškovce-Udavské 11.8.2020.pdf        zverejnené 07.08.2020

 

Ľubiša - Plán KČ na 2. polrok 2020.pdf          zverejnené 03.08.2020

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - SATLAN - líniová stavba "Opto-telekomunikačné vedenie pre obec Ľubiša - I.etapa"        Ver. vyhláška - Úz. konanie - Satlan-1.pdf          zverejnené 27.07.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:     Pozvánka 4_2020.pdf         zverejnené 16.07.2020

 

Africký mor ošípaných- info na web 14.7.2020.pdf          zverejnené 14.07.2020

 

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny "Regionálneho systému ekologickej stability okresu Humenné". Do dokumentácie RÚSES okresu Humenné je možné nahliadnuť na okr. úrade v Humennom v úradných hodinách každý pracovný deň. Toto oznámenie a dokumentácia je zverejnená aj na webovom sídle Okresného úradu Humenné   http://minv.sk/?RUSES .  Obec je povinná informovať verejnosť verejnou vyhláškou - je zverejnená na úradnej tabuli obce.              zverejnené 30.06.2020

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo:       Pozvánka 3_2020.pdf          zverejnené 26.06.2020

 

Oznamujeme verejnosti, že sme zverejnili Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027". Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Ľubiši v pracovných dňoch počas úradných hodín pre verejnosť. Ozn. o strat.dokumente - (Ver.vodovody)OÚ Prešov.pdf        oznamenie-sea-informacia--1.pdf          zverejnené 23.06.2020

 

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze: Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja        zverejnené 22.06.2020

 

Verejná vyhláška_VSD - orez drevín.pdf          zverejnené 12.06.2020

 

02_Informacia pre verejnost_SEA-1.pdf         Územný plán obce Ľubiša - informácia o strategickom dokumente - zverejnené 08.06.2020

 

Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra.pdf          zverejnené 08.06.2020

 

V nedeľu 10.05.2020 bude sv.omša v Ľubiši o 11:00 hod. Je potrebné dodržiavať aktuálne usmernenia uvedené v nasledujúcom odkaze: Usmernenia k aktuálnej situácii pre farnosť Sv. Michala archan.pdf          zverejnené 07.05.2020

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.pdf       zverejnené 06.05.2020

 

výluka Koškovce-Udavské 6.5.2020.pdf       zverejnené 30.04.2020

 

Zápis detí do MŠ      MŠ - Zápis.pdf        zverejnené 28.04.2020

 

Pozvánka 2_2020.pdf       zverejnené 27.04.2020

 

Zverejnenie verejnej vyhlášky - OZNAM o začatí obstarávania: "Územného plánu obce Ľubiša". Prosíme občanov, aby svoje námety, pripomienky a podnety zasielali písomne na adresu obecného úradu, alebo meilom (konkrétne je to uvedené vo verejnej vyhláške) do 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia                                                                                                            Verejná vyhláška.pdf            zverejnené 20.04.2020      Mapka ohlasenie1.pdf

 

Čas Zvýš.neb.požiarov - 4. 2020-1 -HaZZ.pdf       zverejnené 07.04.2020

Zákaz vypaľovania 2020.pdf              zverejnené 31.03.2020

Výluka Koškovce-Udavské 25.-26.2.2020.pdf           zverejnené 20.02.2020

VSD - Manuál k Mimoriadnym situáciám.pdf             zverejnené 20.02.2020

Oznámenie o začatí konania - V.Ladičkovce - výrub stromov.pdf           zverejnené 20.02.2020

Centrum ochrany občanov spotrebiteľov.pdf           zverejnené 19.02.2020

 

KamPO webbaner_300x300.jpg          zverejnené 18.02.2020

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydáva v týchto dňoch brožúru KamPO základnej? Ide o informačno-študijný materiál určený žiakom 9. ročníkov základných škôl nášho kraja, ktorí aktuálne stoja pred otázkou, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť.

Príloha č.2_Brožúra KAMPO.pdf,         Príloha č.3 _Plagát-1 KAMPO.pdf

 

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU                         zverejnené 22.01.2020
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/301994?uid=d714b68a2ca876b5f38a0a2623a12218f1e8c0c7

Oznámenie o zač. konania - súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladič.pdf

Pozvánka na OZ 01_2020.pdf

Oznam od Region. veterinárnej a potr. správy.pdf

Harmonogram KO 2020.pdf

Plán kontrolnej činnosti na 1_2020.pdf

Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín.pdf

Oznam - Chráňme svoje majetky.pdf