Choď na obsah Choď na menu
 


Úradné oznamy

Svätý Otec František v Prešove.
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, nás poprosil o spoluprácu ohľadom komunikácie dôležitých informácií počas návštevy Sv. Otca v Prešove dňa 14.9.2021.

V prílohe tejto správy Vám zasielame aktuálne organizačné informácie týkajúce návštevy sv. Otca Františka v Prešove. 

Informácie ohľadom zabezpečenia verejnej osobnej dopravy v rámci návštevy sv. Otca v Prešove.pdf          zverejnené 10.09.2021

Zachytné parkoviská - mesto Prešov.jpg

 
Milé deti, milí rodičia.
Po letných prázdninách opäť otvárame brány našej Materskej školy. Škôlka bude fungovať v klasickom celodennom režime. Už je všetko nakúpené, pripravené a upratané. Zajtra Vás čakajú a tešia sa na Vás Vaše pani učiteľky.
skolka-1.jpg   skolka-4.jpg   skolka-7.jpg
 

 

Obec Ľubiša oznamuje občanom, že mobilná očkovacia jednotka bude v našej obci opäť očkovať občanov proti ochoreniu COVID19, jednodávkovou očkovacou látkou JOHNSON, a to v 

stredu  25.augusta o 10:30.

Nahlásiť sa môžte telefonicky, meilom, alebo osobne na obecnom úrade.

 

 

Obec Ľubiša zverejňuje oznámenie o Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Ľubiša" :       02_Informacia pre verejnost_SEA-2.pdf       zverejnené 07.07.2021

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov nad Topľou žiada o zverejnenie:

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom:     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navr.pdf

                       Zoznam vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navráte.pdf            zverejnené 02.07.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom:

                      Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrát.pdf

                      Zoznam vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navráteni.pdf               zverejnené 02.07.2021

 

Železnice SR  oznamujú občanom, že v dňoch 08. a 09. júla 2021 (štvrtok a piatok) sa budú v čase od 07:40 h do 12:20 h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia  (VÝLUKU)   v železničnej doprave na traťovom úseku UDAVSKÉ - KOŠKOVCE. Podrobnejšie informácie:          výluka Koškovce-Udavské.pdf              zverejnené 02.07.2021

 

Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021. Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Bližšie info:          list_HFCS_2021_obec_7.pdf               zverejnené 01.07.2021

 

Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce v masiaci Júl 2021      Plán činnosti 2021 júl.pdf      zverejnené 29.06.2021

 

Oznámenie o realizácii tlakových skúšok na stavbe plynovodného potrubia v dňoch 30.06.2021 - 05.07.2021:     PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSMA PLYNOVODU.       Oznámenie - tlakové skúšky na plynovode.pdf      zverejnené 28.06.2021

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 3_2021.pdf      zverejnené 25.06.2021

 

Dôležité zmeny, ktoré sa chystajú v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska sa týkajú aj obyvateľov našej obce.

Spoločnosť IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, pracuje na budovaní integrovaného dopravného systému na území východného Slovenska. V súčasnosti pripravuje spolu so samosprávnymi krajmi a ich zmluvnými dopravcami zavedenie zónovej tarify v prímestskej autobusovej doprave, čo prinesie zmeny v spôsobe nákupu cestovného, nové druhy cestovných lístkov, zmeny v systéme zliav či platbu virtuálnou dopravnou kartou.

Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru:    
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf             zverejnené 18.06.2021          odvolané 09.08.2021 od 14:00 hod.

 

Návrh Záverečný účet obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2020      Návrh Záverečný účet obce Ľubiša a rozp. hospodárenie za rok 2020.pdf         zverejnené 14.06.2021Ďakujeme občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia...

certifikat_00323225.jpg

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pilotný program bude prebiehať v máji až auguste 2021, kedy externí opytovatelia z NÚCEM uskutočnia rozhovory v náhodne vybraných domácnostiach v našej obci. Budú sa preukazovať identifikačným preukazom a osobitným úvodným listom. Rozhovory zaznamenajú do elektronického dotazníka v tablete. So všetkými informáciami sa bude zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Účasť obyvateľov našej obce je mimoriadne dôležitá pre vytvorenie komplexného obrazu o našej krajine v rámci OECD. Podrobnejšie informácie v priloženej prílohe:           NÚCEM - PIAAC.pdf                   zverejnené 26.05.2021

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2021:    Ľubiša - Plán KČ na 2. polrok 2021..pdf          zverejnené 24.05.2021

 

Informačné materiály k OČKOVANIU, letáky na stiahnutie aj odkaz na kampaňové videá sú k dispozícii kliknutím na banner  - nižšie.

 

 

Oznamujeme občanom, že vývoz nebezpečného odpadu sa uskutoční dňa 25.05.2021. Auto spoločnosti FÚRA bude pristavené v čase od 11:15 do 12:15 hod. pri obecnom úrade. Občania môžu v uvedenom čase priniesť nebezpečný odpad priamo na miesto, kde ho pracovník spoločnosti FÚRA bezpečne prevezme.  

K nebezpečnému odpadu patrí: batérie a akumulátory, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky iné ako jedlé. 

K nebezpečnému odpadu nepatrí:    eternit, polystyrén

                                                                                                                                                              zverejnené 19.05.2021

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo     Pozvánka 1_2021.pdf     zverejnené 13.04.2021

Informačná kancelária pre obete trestných činov so sídlom v Prešove - Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR by chcela upriamiť pozornosť občanov na informácie v nasledujúcich propagačných materiáloch, ktoré môžu byť prospešné pre všetkých obyvateľov našej obce.  

IK Prešov obete občania.pdf

letak-to-pomoc-1-pdf.pdf

letak-to-pomoc-2-pdf.pdf           zverejnené 19.03.2021

 

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín 15.03..pdf          zverejnené 15.03.2021

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - KNC 252.pdf          zverejnené 12.03.2021

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín - Ľubiša.pdf          zverejnené 03.02.2021

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - SatLan ISP.docx          zverejnené 01.02.2021

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo         Pozvánka 1_2021 MIMORIADNE.pdf     zverejnené 18.01.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že vzhľadom na blížiace sa mrazivé počasie je potrebné skontrolovať si vodomerné šachty a zabezpečiť ich proti mrazom – hlavne aby nebola v šachte voda, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, prípadne popraskaniu potrubia. Za spoluprácu vodárenská spoločnosť občanom ďakuje.

 

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc.                 kovac.jpeg

Aj keď sme nemohli byť osobne prítomní na poslednej rozlúčke, spomíname s úctou.

Česť jej pamiatke

 

 

                                                                                Ondrejský cintorín v Bratislave

 

veniec..jpg Posledná rozlúčka

s Prof. Ing. Emíliou Kováčovou, CSc., bývalou prvou dámou, manželkou prvého prezidenta SR Ing. Michala Kováča, CSc.,

bude vo štvrtok 07.01.2021 o 10:30 na Ondrejskom cintoríne v Bratislave za prísnych protiepidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Na manželku najvýznamnejšieho rodáka našej obce s úctou spomíname.

občania obce Ľubiša

 

mk-34.jpgVo štvrtok 31.12.2020 zomrela manželka prvého prezidenta SR Michala Kováča a bývalá prvá dáma Emília Kováčová.

Prof. Ing. Emília Kováčová, CSc. bola vysokoškolská pedagogička, profesorka v odbore zamestnanosti a sociálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venovala sa charite, ľuďom s postihnutiami, pomáhala Slovenskému Červenému krížu a mala vlastnú nadáciu – Nadáciu Emílie Kováčovej.

Spolu so svojim manželom, Michalom Kováčom viackrát navštívila našu obec Ľubiša.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo, spolu so všetkými občanmi a rodákmi obce Ľubiša vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalým synom a ich rodinám.

 

Príspevky

Archívne oznamy 2020

29. 6. 2021