Choď na obsah Choď na menu
 


Ostatné oznamy

Zákaz vypaľovania 2020.pdf              zverejnené 31.03.2020

Výluka Koškovce-Udavské 25.-26.2.2020.pdf           zverejnené 20.02.2020

VSD - Manuál k Mimoriadnym situáciám.pdf             zverejnené 20.02.2020

Oznámenie o začatí konania - V.Ladičkovce - výrub stromov.pdf           zverejnené 20.02.2020

Centrum ochrany občanov spotrebiteľov.pdf           zverejnené 19.02.2020

 

KamPO webbaner_300x300.jpg          zverejnené 18.02.2020

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vydáva v týchto dňoch brožúru KamPO základnej?.

Ide o informačno-študijný materiál určený žiakom 9. ročníkov základných škôl nášho kraja, ktorí aktuálne stoja pred otázkou, pre ktorú strednú školu sa rozhodnúť.

Príloha č.2_Brožúra KAMPO.pdf

Príloha č.3 _Plagát-1 KAMPO.pdf

 

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU                         zverejnené 22.01.2020
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/301994?uid=d714b68a2ca876b5f38a0a2623a12218f1e8c0c7

Oznámenie o zač. konania - súhlas na výrub drevín - Vyšné Ladič.pdf

Pozvánka na OZ 01_2020.pdf

Oznam od Region. veterinárnej a potr. správy.pdf

Harmonogram KO 2020.pdf

Plán kontrolnej činnosti na 1_2020.pdf

Oznamenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín.pdf

Oznam - Chráňme svoje majetky.pdf