Choď na obsah Choď na menu
 


Rozšírenie parku Ing. Michala Kováča, CSc.

REALIZOVANÝ PROJEKT 

             img_20190923_133141.jpg   img_20191019_093001.jpg

 

Dňa 23.11.2018 bola podaná žiadosť o poskytnutie grantového financovania vrámci Grantového projektu PSS, a.s.:

Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska.

Ide o projekt: "Rozšírenie Parku Ing. Michala Kováča, CSc., exprezidenta SR a najvýznamnejšieho rodáka obce Ľubiša"

V roku 2017 sa revitalizovalo verejné priestranstvo v centre obce a vytvoril sa tak park nesúci meno nášho najslávnejšieho rodáka: Park Ing. Michala Kováča, CSc. exprezidenta SR. Zámerom tejto žiadosti je rozšíriť daný park o nevyužité priestranstvo, ktoré sa nachádza v jeho tesnej blízkosti tým, že sa vysadí nová zeleň a umiestnia sa parkové lavičky, odpadkové koše a prístupový chodník.

Revitalizáciou tohto pozemku dôjde nielen k rozšíreniu spomínaného parku, ale svojím charakterom bude spĺňať oddychovú zónu prístupnú celej verejnosti s bezbariérovým napojením na okolité priestranstvá.

 

 

 

 

 

Príspevky

Rozšírenie parku M.Kováča - doklady

17. 9. 2019