Choď na obsah Choď na menu
 


Rekonštrukcia MK - p.č.850

AKTÍVNY PROJEKT

 

V októbri 2019 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrámci operačného programu:

Program rozvoja vidieka 2014-2020.

Ide o projekt "Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša".

Cieľom projektu je zlepšiť dopravné prepojenie miestnej komunikácie v obci Ľubiša na cestu II.triedy 559 spájajúcu obec s okresným mestom Humenné. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti základných služieb obyvateľov obce Ľubiša a zabezpečí sa bezpečný a plynulý prechod obyvateľov a prejazd vozidiel na cestu II. triedy.

 

 

 

 

 

 

Príspevky

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI ĽUBIŠA p.č. 850 - dokumenty a zmluvy

9. 9. 2019