Choď na obsah Choď na menu
 


Detské ihrisko v obci Ľubiša

9. 7. 2018

uvodne-logo---ihrisko-uvsr.jpg

Názov projektu: Detské ihrisko v obci Ľubiša

 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018“

 
Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí predškolského veku vytvorením kvalitného, moderného a bezpečného priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy. 

 

Čiastkové ciele projektu: 

vytvoriť podmienky pre pohybovo-relaxačný pobyt detí materskej školy v obci
výberom vhodných komponentov ihriska formovať predstavivosť detí a bohaté podnety, ktoré spustia zážitkové procesy 
vytvoriť miesto pre oddych ich rodičov a priestor pre spoločenský kontakt mladých rodín
 

Priebeh realizácie projektu:

Okolie materskej školy ponúkalo veľký nevyužitý priestor  pre voľnočasové aktivity deti v obci. Práve jeho využitie vyriešilo zásadný problém chýbajúceho miesta pre bezpečnú pohybovo-športovú činnosti predovšetkým pre deti vo veku do 14 rokov. 
Obec v spolupráci s rodičmi a obyvateľmi obce upravila a pripravila svojpomocne terén na výstavbu detského ihriska a zabezpečila vďaka poskytnutej dotácií ÚV SR certifikovaného dodávateľa detských ihrísk, ktorý zabezpečil dodanie a montáž detského ihriska. 

 

Udržateľnosť porjektu: 

Vďaka realizovácií projektu sa vytvorilo moderné a bezpečné detské ihrisko v obci Ľubiša, čím sa zároveň vytvoril vhodný priestor na pohybové aktivity hlavne detí v predškolskom veku a zároveň miesto pre stretnutia a oddych nielen pre deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.  
Areál je vo vlastníctve samosprávy obce, ktorá zodpovedá za udržiavanie a technický stav detského ihriska a za dodržiavanie prevádzkového poriadku.
Keďže areál je dostatočne veľký, v budúcnosti sa bude môcť rozširovať súčasná zostava o nové prvky detského ihriska.
 

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Ľubiša

Sídlo:  067 11 Ľubiša 129

Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša           

 

Výška schválenej dotácie: 9 500,00 EUR

Celková (zmluvná) cena projektu: 15 905,50 EUR

 

Viac informácií: https://www.sport.vlada.gov.sk//podpora-rozvoja-sportu-2018/

 


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.pdf


Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania.pdf

Výzva na predkladanie ponúk.pdf

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria.docVÝKAZ VÝMER.xlsZmluva o dielo.doc

Technická správa.pdf


Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf

Zoznam komisiou odporučených a neodporučených projektov žiadosti v programe Podpora rozvoja športu 2018.pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.pdf


Zmluva o zhotovení diela Výstavba detského ihriska s pružnými dopadovými plocha.pdf

FAKTÚRA: https://www.rzof.sk/Faktury/Detail/lubisa/227556

 

Náhľad fotografií zo zložky Detské ihrisko v obci Ľubiša