Choď na obsah Choď na menu
 


Detské ihrisko - škola

REALIZOVANÝ PROJEKT

                                                                     ihrisko---skola.jpg

Projekt s názvom: "Športovo-zábavné ihrisko pre deti a mládež"  bol realizovaný vďaka finančnej pomoci Nadácie SPP.

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže vytvorením kvalitného, moderného a bezpečného priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy.

Keďže vychádzame z potrieb nielen mladých rodín, ale aj mládeže, chceme vytvoriť ihrisko, ktoré bude slúžiť nielen deťom, ale aj mládeži. Pôvodný rozpočet projektu bol navrhnutý pre nákup prvkov ihriska pre deti a mládež. Pri jeho realizácii sme museli oproti plánovanému rozpočtu pristúpiť k nákupu iba prvkov určených pre deti do 12 rokov.

V budúcnosti však plánujeme rozširovať ihrisko o nové prvky určené pre staršie deti a mládež, ďalej o fitness zariadenia určené aj pre dospelých, aby sa tak využil celý priestor, ktorý areál bývalej základnej školy ponúka. Tým sa vytvorí priestor určený na voľnočasové, športové a zábavné aktivity nielen pre deti a mládež ale aj pre ostatných obyvateľov v obci.