Choď na obsah Choď na menu
 


Altánok

            

 

Nový mikroprojekt s názvom:

"Krása, ktorou sa chceš podeliť - trasou vojaka Švejka"

č. INT/EK/KAR/1/II/B/0116 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Projekt bol pripravený vedúcim partnerom: Obec Fredropol, a taktiež partnerom projektu: Obec Ľubiša v roku 2017. Na niekoľkých pracovných stretnutiach sa diskutovalo o spoločných problémoch poľsko-slovenského pohraničia, o spôsoboch na ich riešenie prostredníctvom projektu, boli vybrané ciele a spôsoby spoločnej realizácie projektu ako aj rozpočet projektu.

Všeobecným cieľom projektu je propagácia regiónu ako turisticky atraktívneho územia, tvorba nových spôsobov na prezentáciu kultúrneho, prírodného a historického dedičstva ako aj vytvorenie podmienok na rozvoj nových iniciatív vďaka aktivácii obyvateľov podporovaných miestnymi orgánmi.

Realizácia projektu sa pričiní o propagáciu turistickej ponuky, ktorá bude založená na cyklistickej turistike - najpopulárnejšej forme na Podkarpatsku. Vďaka realizácii projektu budú vytvorené podmienky na zachovanie kultúrneho poľsko-slovenského dedičstva pohraničia a taktiež budú mať vplyv na rozvoj nových foriem propagácie a ponuky na trávenie voľného času pre obyvateľov a turistov.

V rámci projektu uskutočnia partneri vo svojich obciach investície založené na výstavbe námestí spolu so spriev. infraštruktúrou. V novovzniknutých objektoch sa budú uskutočňovať poľsko-slovenské kult.udalosti umožňujúce lepšie poznávanie medzi Slovákmi a Poliakmi. Budú namontované dvojjazyčné informačné tabule. V obci Fredropol sa uskutočnia dvojdňové tvorivé dielne spojené s propagáciou poľsko-slovenského pohoria ako aj čítaním tvorby A. Fredru. V rámci projektu bude v obci Ľubiša rozšírené námestie Michala Kováča o prístrešok - altánok, ktorého časť bude vydláždená. Budú tam umiestnené lavičky a koše na odpadky. Budú osadené dvojjazyčné tabule - turistické mapky Ľubiša - Fredropol, tabuľa venovaná prvému prezidentovi SR Michalovi Kováčovi, a tabuľa s priebehom medzinárodnej cyklistickej trasy "Po stopách dobrého vojaka Švejka". V tesnej blízkosti bude umiestnený servisný cyklostojan a stojany na bicykle. V Poľsku a na Slovensku budú zorganizované aj cyklistické preteky.

Zrealizované časti projektu budú po jeho ukončení slúžiť miestnym obyvateľom na trávenie voľného času, turistom za účelom rozvoja turistiky a taktiež vzdelávania ako aj propagácie partnerov projektu.

Nenávratný finančný príspevok pre obec Ľubiša: max. 15.171,80 EUR

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: max. 1.869,60 EUR

Spoluúčasť obce: min. 1.654,60 EUR

altanok.jpg   interreg-018.jpg   lavicky.jpg

Ďalšie fotky aj priamo z výstavby a realizácie nájdete v sekcii Fotogaléria - Archív 2019, Archív 2018

 

 

Príspevky

Altánok - doklady a zmluvy

31. 5. 2018