Choď na obsah Choď na menu
 


COVID 19

COVID automat - Slovensko prechádza z čiernej do bordovej fázy, od 19. apríla sa uvoľnia opatrenia

13. 04. 2021

sr-bord-ilustrOd pondelka 19. apríla  nastane v súvislosti s novým koronavírusom uvoľňovanie opatrení. Otvoria sa všetky obchody či zoologické záhrady, možná bude aj účasť na omšiach.


Otvoria sa aj všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Povinným bude negatívny test na COVID-19. Umožní sa tiež pohyb v prírode mimo okres, rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

Kostoly sa otvoria a umožnia sa aj bohoslužby. Podmienkou bude dodržanie 15 metrov štvorcových na jednu osobu a povinný bude aj negatívny test. Umožní sa aj návšteva botanických záhrad a múzeí.

Rovnako sa otvoria knižnice, kde bude môcť byť maximálne šesť osôb, pod podmienkou negatívneho testu. Zelenú dostanú hotely a penzióny, ale bez otvorenia reštaurácií. Bude tiež možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí, rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že na základe rozčlenenia okresov podľa COVID automatu a na základe potreby preukazovania sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, bude v okrese Humenné prebiehať aj ďalšie kolo testovania.

Informácie o testovaní obyvateľov v obci:   Ľubiša.

Dátum testovania:  sobota 17.04.2021         Čas testovania:   08:00 – 14:00 hodiny

Harmonogram podľa čísla domu ostáva nezmenený, tak ako minulý týždeň.

Občanov opäť prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.         

Nezabudnúť si so sebou doniesť: občiansky preukaz, prípadne kartičku poistenca a svoje telefónne číslo.

Ďakujeme za porozumenie.

Harmonogram podľa čísla domu XIII.kolo.xlsx

 

VÝSLEDKY z 10.04.2021 - testovaných 461, pozit. 1

VÝSLEDKY z 03.04.2021 - testovaných 483, pozit. 1

VÝSLEDKY z 27.03.2021 - testovaných 497, pozit. 3

VÝSLEDKY z 20.03.2021 - testovaných 497, pozit. 1

VÝSLEDKY z 13.03.2021 - testovaných 510, pozit. 0

VÝSLEDKY z 06.03.2021 - testovaných 527, pozit. 0

VÝSLEDKY z 27.02.2021 - testovaných 543, pozit. 2

VÝSLEDKY z 20.02.2021 - testovaných 507, pozit. 4

 

Opatrenia pre okresy platné od 15.2.2021:    Okres Humenné je momentálne v bordovej farbe
školy – materské školy, základné školy 1. stupeň a záverečné ročníky stredných škôl
- čierna – zatvorené
- bordová – na základe odporučenia RÚVZ
- červená a ružová – otvorené

platnosť testu v zamestnaní
- čierna a bordová – 7 dní
- červená – 14 dní
- ružová – 21 dní
cestovanie medzi okresmi do prírody
- čierna zakázaný vstup aj výstup z okresu
- bordová, červená a ružová – pohyb medzi okresmi s testom s platnosťou 7 dní
 

VÝSLEDKY z 13.02.2021 - testovaných 580, pozit. 5

VÝSLEDKY zo 06.02.2021 - testovaných 583, pozit. 5
VÝSLEDKY z 29.01.2021 a 30.01.2021 - testovaných 554, pozit. 0
VÝSLEDKY z 22.01.2021 a 23.01.2021 - testovaných 525, pozit. 3

 

Predĺžený núdzový stav a zákaz vychádzania

Na Slovensku platí zúžený okruh výnimiek a nové obmedzenia zo zákazu vychádzania, ktorý bol vyhlásený od 1. januára v čase denne od 5:00 hodiny ráno do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa až do 24. januára.

Vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní výrazne zúžila okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzeniu mobility má napomôcť aj zákaz cestovania medzi okresmi.

Od polnoci zo Silvestra na Nový rok sa zatvorili všetky lyžiarske strediská.

Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb.

Zatvorené ostanú aj kostoly  - online prenos bohoslužieb je možný, prenosový tím môže tvoriť maximálne 6 osôb.

Zakázaná je konzumácia jedla v exteriéri či v blízkosti prevádzok - jedlo si bude možné zobrať len domov.

Krsty, sobáše a pohreby, vrátane ich civilných verzií, možno organizovať len do počtu 6 osôb.

Zatvorené ostanú aj predajne živých rýb v exteriéri.

Podrobnosti uvádza aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020.

Od 1.  do 24. januára 2021 sa umožňujú tieto výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý platí od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa:

 • cesta do a zo zamestnania zamestnancovktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cesta späť, a cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cesta za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cesta späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cesta späť,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cesta späť,
 • cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cesta osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cesta za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa predchádzajúcich dvoch bodov a cesta späť,
 • osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

 

Obmedzenia na sv. omšiach

Rímskokatolícka farnosť oznamuje veriacim, že od zajtrajšieho dňa, t.j. soboty 19.12.2020, sa na základe najnovších usmernení menia aj pravidlá účasti na bohoslužbách v kostoloch.
Obsadiť je možné kapacitu kostola maximálne do 25% miest na sedenie, pričom každá druhá lavica musí zostať voľná. Veriaci majú dodržať rozostup 1 m medzi sebou, vrátane rodinných príslušníkov.
Aktuálne usmernenie platí až do 10. januára 2021.

LOCKDOWN

Vláda pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia.  Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5. hodiny bude platiť zákaz vychádzania.
Z tohto zákazu platí viacero výnimiek:

- cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie

- zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať

- povolená bude cesta v nevyhnutnom rozsahu

 • s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,
 •  cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu,
 • cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,
 • cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,
 • cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,
 • cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavírus,
 • výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri.
 • výnimku zo zákazu majú mať aj sväté omše - o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygienici,
 • výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,
 •  výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,
 •  povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu,
 •  takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 •  výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri,
 •  cestu s cieľom vycestovania do zahraničia,
 •  cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu.
 •  na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.

TESTOVANIE IV.KOLO

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že na základe schválenia Ústredného krízového štábu sa v našej obci bude konať štvrté kolo testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Testovanie sa bude týkať 458 miest a obcí, v ktorých bol podiel pozitívnych testov v rámci posledného testovania viac ako 1 %.

Testovanie bude dobrovoľné a bude prebiehať v sobotu 21.11. a v nedeľu 22.11.2020 v čase od 08:00 do 20:00. Rozpis podľa čísel domu zostáva nezmenený.  

Celoplošné testovanie obyvateľov IV.kolo.pdf

 

TESTOVANIE II.KOLO

Informácie k druhému kolu testovania:     Celoplošné testovanie obyvateľov II.kolo.pdf  

Časový harmonogram podľa čísel domu zostáva nezmenený. Posunutý je len čas v sobotu vo večerných hodinách a vynechané sú hodiny bez rozpisu.

Upozorňujeme občanov, že tí, ktorí boli testovaní v prvom kole testovania - v sobotu, alebo nedeľu a ich výsledok bol pozitívny, nemôžu sa zúčastniť druhého kola testovania, nakoľko im neuplynula 10-dňová karanténa. To isté platí aj pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

 

 

       POĎAKOVANIE                                                   testovanie-03.jpg

       
     Z celého srdca sa chceme poďakovať
     príslušníkovi ozbrobených síl SR:     čatárovi Petrovi Rusinkovičovi
     príslušníčke policajného zboru SR:      mjr. JUDR. Lenke Polomskej,
     zdravotníckemu personálu: MUDr. Jánovi Sotákovi, Mgr. Slávke Knapčokovej, Jane Rusnákovej a Martine Jozefovej, 
mladým zdravotníkom:    Andree Kridlovej, Timee Blichovej a Viktórii Sklenčárovej,
ďakujeme aj všetkým zamestnancom obce a dobrovoľníkom.
Naša vďaka patrí aj Vám, občania obce, za disciplinovanosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť.
S pozdravom Jozef Sklenčár - starosta obce Ľubiša a poslanci obce Ľubiša.

 

Výsledky testovania v našej obci:   počet testovaných: 761 osôb (občania obce Ľubiša a Veľopolie) - 19 pozitívnych osôb

 

TESTOVANIE:

Informačný časový harmonogram testovania podľa čísla domu, a ďalšie informácie k testovaniu:

Celoplošné testovanie obyvateľov.pdf

 

Krátke video nahraté MO SR, v ktorom je uvedené ako bude prebiehať testovanie

Čo je potrebné dodržať po obdržaní pozitívneho výsledku testovania:

Čo najskôr po obdržaní pozitívneho výsledku testu.pdf

 

 

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer.

Výnimky zo zákazu vychádzania platné pre všetky okresy - okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov:  
      

- v čase od 1.00 do 5.00 h, - na dojazd do bydliska do 25. októbra, - pre prípad cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy, -

pre prípad návštevy najbližších potravín, lekárne, pošty, banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpacej stanice, - pre prípad návštevy lekára, -

pre prípad starostlivosti o blízku osobu, -

pre prípad starostlivosti o vlastné hospodárske zvieratá, - vychádzok so spoločenskými zvieratami do 100 metrov od bydliska, -

pre prípad pohrebu, -

pre pobyt v prírode v rámci okresu bydliska.                                                                                     V pandémiou najpostihnutejších okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budú platiť prísnejšie pravidlá. Obyvatelia týchto okresov môžu využívať niektoré výnimky zo zákazu vychádzania len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Nesmie byť starší ako z 23. októbra.

 

Oznámenie k svätým omšiam od 15.10.2020       Usmernenie - Rim.kat. farnosť sv. Michala Ľubiša - sv. omše od 15.10.2020.pdf        zverejnené 15.10.2020

 

Finálne opatrenia ÚVZ:     Opatrenie ÚVZ - prevadzky a HP - 15.10.2020.pdf,    Opatrenie ÚVZ - rúška - 15.10.2020.pdf       zverejnené 15.10.2020

 

Opatrenia sa opäť sprísňujú:       Opatrenia od 15.10.2020.pdf         zverejnené 12.10.2020

 

Od 01.10.2020 platí na Slovensku Núdzový stav. Opatrenia s tým súvisiace:      Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 01.10.2020.pdf,     Opatrenie ÚVZ SR - hranice od 01.10.2020.pdf,     Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky a hrom. podujatia 01.10.2020.pdf

 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - nosenie rúška od 14.09.2020     Opatrenie_ruska_14.09.2020.pdf

 

ÚVZ SR_ Zostaňme naďalej zodpovední.pdf         zverejnené 26.06.2020

 

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma aktualizacia.pdf      zverejnené 22.04.2020

 

Opatrenie_UVZ_pre_nosenie_rusok 20.04..pdf      zverejnené 20.04.2020

Vzhľadom na aktuálne zistenia o hrubom porušovaní pravidiel triedenia odpadov spoločnosť NATUR-PACK vyzýva na dodržiavanie hygienických pravidiel v oblasti triedenia odpadov. Použité vreckovky, rúška a rukavice nepatria do triedeného zberu. Urgentný videoapel nájdete na YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=seS8QwUqDVY&feature=youtu.be

 

Uznesenie vlády SR č.207 z 06.04.2020.pdf   - rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.        zverejnené 08.04.2020

SAD Humenné oznamuje.pdf        zverejnené 01.04.2020      

Rozhodnutie Ministerstva školstva.pdf      zverejnené 30.03.2020

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR .pdf      zverejnené 29.03.2020

Prílohy: cest.poriadky: SAD - cest. poriadok od 01.04.2020.pdf,    SAD1 - cest. poriadok od 01.04.2020.pdf

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020.pdf      zverejnené 25.03.2020

Burbegel pre obec-4.pdf           zverejnené 24.03.2020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf      zverejnené 23.03.2020

Oznam - sv.omše.pdf             zverejnené 23.03.2020

Oznam - SAD - sobotňajší režim.pdf         zverejnené 23.03.2020

Kam patria pouzite ruska.pdf        zverejnené 20.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia.pdf      zverejnené 19.03.2020

Na žiadosť MZ SR zverejňujeme infografiky - koronavírus 10 odporúčaní - koronavírus.pdf,     Čo robiť ak ste chorý COVID_19-1.pdf Pomoc_sebe_a_druhým_COVID_19.pdf,      Osoby_s_vyšším_rizikom_ochorenia_COVID_19.pdf          zverejnené 19.03.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03.pdf        zverejnené 17.03.2020

Usmernenie - vlaky a autobusy.pdf         zverejnené 17.03.2020

Úradné hodiny - skrátené.pdf         zverejnené 16.03.2020

Opatrenie UVZSR karantena.PDF,   Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.pdf,     Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020.pdf             zverejnené 13.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020-1.pdf       zverejnené 11.03.2020

VSDInfo - Regionálny špeciál.eml     -koronavírus     zverejnené 11.03.2020

Koronavírus - sv.omše.pdf           zverejnené 10.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje:     Koronavirus.pdf,      Koronavirus_odporucania.pdf